Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
76 postów 1593 komentarze

Tomasz Urbaś

Tomasz Urbaś - Przewodniczący Ruchu Wolność i Godność

Bronimy wolności internetu!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy umożliwiającej ograniczenie wolności i praw z powodu „działań w cyberprzestrzeni”. Zamordyści posunęli się o krok za daleko.

Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy umożliwiającej ograniczenie wolności i praw z powodu „działań w cyberprzestrzeni”.

W świetle ustawy o stanie wyjątkowym cele tej nowelizacji to:

 1. wyłączenie sieci internetowej lub jej zakłócenie emisją sygnałów,
 2. wprowadzenie cenzury prewencyjnej oraz kontroli wszystkich przekazów informacji,
 3. uniemożliwienie dostępu do informacji publicznej,
 4. wkroczenie sił bezpieczeństwa publicznego na teren szkół wyższych wbrew woli rektorów,
 5. zakazanie przeprowadzania zgromadzeń publicznych,
 6. zakazanie akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez samorządy studenckie i stowarzyszenia,
 7. zakazanie zrzeszenia się w formie ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,
 8. zakazanie działania ruchów obywatelskich i stowarzyszeń,
 9. zamknięcie osób w wieku ponad 17 lat na podstawie decyzji wojewody w ośrodkach odosobnienia,
 10. uniemożliwienie przemieszczanie się i zmianę miejsca zamieszkania.

Zamordyści posunęli się o krok za daleko. Ruch Wolność i Godność organizuje społeczny sprzeciw wobec praktyk rodem z PRLu dokonywanych przez ludzi o PRLowskiej mentalności. Akcja w obronie wolności i demokracji rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2011 r. w internecie na portalu społecznościowym Facebook. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią wolność i prawa obywatelskie do współpracy.

Na początek wystosowujemy żądanie do Bronisława Komorowskiego (listy@prezydent.pl) o treści:

„Żądamy odstąpienia od projektu ustawy umożliwiającej wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu „działań w cyberprzestrzeni”. Projekt ten godzi w wolność słowa i ma na celu ograniczenie dalszych wolności i praw człowieka w tym prawa do publicznego protestu i działania w formie ruchów obywatelskich i stowarzyszeń. Jego skierowanie do Sejmu hańbi urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.”

Obywatelski sprzeciw koordynujemy na //www.facebook.com/ruchwig.

Dla wrogów wolności nie może być miejsca w polskiej polityce!
 

KOMENTARZE

 • Że co?
  Cenzura prewencyjna?! A co to za zwierzę? To ma obowiązywać w stanie wyjątkowym, czy w każdym innym też?
 • @bez kropki
  art. 20
  1. W czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona:

  1) cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 i z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), z zastrzeżeniem ust. 7,

  2) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich,

  3) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych,

  4) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

  2. Funkcję organów cenzury i kontroli pełnią właściwi wojewodowie, którzy mogą nakazać organom administracji publicznej działającym na obszarze województwa wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych do prowadzenia cenzury lub kontroli.

  3. Organy cenzury i kontroli są uprawnione do zatrzymywania w całości lub w części publikacji, przesyłek pocztowych i kurierskich oraz korespondencji telekomunikacyjnej, a także do przerywania rozmów telefonicznych i transmisji sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, jeżeli ich zawartość lub treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

  4. Zatrzymane publikacje, przesyłki lub korespondencję telekomunikacyjną doręcza się adresatom po zniesieniu stanu wyjątkowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

  5. Zatrzymane publikacje, przesyłki pocztowe i kurierskie oraz korespondencję telekomunikacyjną, których treść lub zawartość pochodzi z przestępstwa, była przeznaczona do popełnienia przestępstwa albo została objęta zakazem posiadania, organ cenzury i kontroli przekazuje, niezwłocznie a najpóźniej bezpośrednio po zniesieniu stanu wyjątkowego, organom właściwym do prowadzenia postępowania karnego lub orzeczenia przepadku rzeczy.

  6. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą być zaskarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.

  7. Cenzura prewencyjna nie obejmuje należących do kościołów i innych związków wyznaniowych środków społecznego przekazu, stanowiących źródła informacji na temat religii i służących wypełnianiu funkcji religijnych.

  8. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:

  1) tryb postępowania organów cenzury i kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i szybkości działania,

  2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz tryb postępowania tych organów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawności stosowanych metod i technik działania.
 • @Tomasz Urbaś
  Teraz nasuwa mi się co innego: Kościół ma w swym łonie nierozliczoncyh TW (że ma to jeszcze pikuś, gorzej, że nierozliczonych) - czyli jakby co to teraz nam KK nie pomoże...
  A cenzura prewencyjna to miodzio!
  Co ten p.rezydent szykuje, że taką inicjatywą się wykazał??
 • a mówiłem
  ci sami ludzie, te same metody, skutek musi być taki sam.
 • @Tomasz Urbaś
  Coraz bardziej obecny rząd kojarzy mi się z dwoma wyrazami, nie polskimi, tj. Verboten! i Strafe.
 • @bez kropki
  albo Ruscy wkraczają już w tym roku, albo kasa świeci pustką i tylko tak będą mogli utrzymać ten bajzel.
 • POsiedzenia sejmu
  95. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 28, 29, 30 czerwca, 1 lipca 2011 r.

  LIPIEC 2011
  13, 14, 15 lipca 2011 r. (środa-piątek)
  26, 27, 28, 29 lipca 2011 r. (wtorek-piątek)

  trzeba do tego czasu wysyłać wiadomości do wszystkich parlamentarzystów aby się opowiedzieli za wolnym, lub cenzurowanym Internetem.
  Trzeba to potraktować jako dostęp do informacji publicznej i rozliczyć ich z tego.
 • @Subaru
  Aż się bałam to powiedzieć, ale tego rzędu skojarzenia rodzi ten ruch Bronka:(.
 • @Subaru
  Żeby tylko kasa była pusta. Ale ten dług publiczny...
 • @Subaru -PS.
  No bo przecież nie chodzi mu (Bronkowi) o powodzie i inne takie - woda wszak spływa a krajem sejsmicznym (tu piję do planów budowy EJ) nie jesteśmy i nic go (Bronka) nieciągłości struktur (geologicznych) nie obchodzą.
 • @Tomasz Urbaś @bez kropki
  pamiętajcie, przez Czechy. I buty dobre zabrać, rękawiczki i kurtkę.
 • @Subaru
  Plus trochę żarcia i garść franków szwajcarskich nie zawadzi. (Czechy, jak Czechy, byle do Węgier!)
 • Właśnie wysłałem
  Ciekawe czy ktoś tam mi odpowie...
 • @bez kropki
  Oczywiście. Poza tym gdyby to była tylko groźba PiSu u wladzy to by po prostu odstrzelili Kaczyńskiego (albo jakiś wypadek, prowokacja-delegalizacja itd.). Ale szykują się na coś grubszego.
 • @all
  Pilnujemy druki sejmowe, aby gdy pojawi się ten komorowski świstek odpowiednio zareagować ;-)

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf

  Pełna nazwa: ustawa o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

  Zwróćcie uwagę jak tytuł sprytnie ukrywa istotę ciosu w internet. O stanie wyjątkowym ani mru, mru...
 • @zwyczajnie normalny
  No właśnie. Nie żeby siać panikę, ale tak: tu Euro2012, tu w/w inicjatywa dotychczas biernego Bronka, to razem wziąwszy nie wygląda dobrze... Stan wyjątkowy na Euro? Mam nadzieję, że przesadzam.
 • @Tomasz Urbaś
  Na to, że to może być tylko pusta kasa wskazuje niepłacenie przez rząd firmie COVEX. Ten "szczegół" jakoś umyka wszystkim mediom. Jeśli to prawda, to w arbitrażu przegrają (właściwie to my) i to bardzo dużo. Czyli musi być desperacja.
 • Autor
  Wygląda na to ze największym zagrożeniem dla tego kraju są nim rządzący.

  Wyłączenie internetu jest uderzeniem w społeczeństwo. To pierwsza rzecz jaką jakikolwiek wróg będzie probował zrobić.
  Jak w czasie cyber ataku na Estonię przez Rosję.

  Cała reszta to chyba ściągnięta od Mubaraka i Kadafiego.

  Generalnie, to mogą przed wyborami coś sprowokować lub sfabrykować a reszta w notce rozpisana w punktach.
 • @costerin
  Czyli jednak jest gorzej niż myślałam? Heh!
 • jeszcze jedna możliwość
  mogą się żrec w samej PO i grozi rozpad. A rozpad PO to nie będzie takie fikumiku jak z odejściem Radka czy Kluzicy. Tutaj będą prawdziwe trupy padać i to gęsto. W tym wypadku stan wyjątkowy wprowadziłoby środowisko Bronka, taka rada ocalenia narodowego wszystkich sił postępu.
  Stad może te ostatnie bratanie się Janke+Bronek+Michnik+Łuczywo+Dudkiewicz.
 • @Tomasz Urbaś
  "U Bronka" na portalu przeczytałem, że to wiąże się z tym rządowym projektem, jest niejako uzupełnieniem

  http://www.cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=2372


  W ubiegłym roku była debata na temat wprowadzenia "rejestru stron niedozwolonych" i zapowiedział Tusk, że nie ma zagrożenia wolności...

  "- Mogę się zobowiązać, że wstrzymamy prace nad projektami, które prowadzimy, żeby wysłuchać państwa opinii. Co nie znaczy jednak, że ze wszystkimi będziemy się zgadzać - dodał szef doradców Tuska Michał Boni. Zapewnił, że uwagi zgłaszane przez internautów traktuje jako zobowiązanie, by szerzej konsultować projekty, dlatego rozwiązaniem mogłoby być stworzenie listy problemów, które budzą niepokój internautów i wspólna praca nad nimi.
  Tusk: ustawa jest specyficzna

  - Ale zachowajmy proporcje! Nie jesteśmy Koreą Północną i Chinami. Nie ma intencji zagrożenia wolności w internecie – mogą być słabości komunikacyjne czy błędy interpretacyjne - przekonywał."

  Trzeba wici rozpuścić i zrobić pospolite ruszenie...
 • Gdzie są media mainstreamu?
  A może w totalitarnym państwie jakie nam szykuje Komorowski mają mieć zapewniony monopol na informację? Czy, aby rząd i prezydent nie szykują się już teraz na scenariusz podobny do tych z Afryki Północnej, gdzie internet stanowił medium podtrzymujące słuszne niezadowolenie społeczne i stanowił o sile rebelii?
 • „Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy umożliwiającej ograniczenie wolności i praw z powodu »działań w cyberprz
  estrzeni«.”
  ===============================================

  Skierujmy na Bronisława Komorowskiego… Moskowię:

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/12720,michnik-przychodzi-noc-dlugich-nozy-czy-noce-moskiewskie
 • @Antoni1
  :))

  To wiem...
 • @Łażący Łazarz
  Pozamiatane.
 • @autor
  "Biorąc jednak pod uwagę ogromne zagrożenia związane z informatyzacją administracji publicznej i gospodarki narodowej, istnieje potrzeba jednoznacznego wskazania, że jedną z przyczyn wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (o charakterze szczególnym) mogą być działania i zdarzenia w cyberprzestrzeni."
  Tak jest napisane na stronie BBN w uzasadnieniu do projektu ustawy.

  Nie wiedziałam, że są aż takie zagrożenia z informatyzacją w Polsce. W USA te komputery mają od lat i jak pamiętam tam nie było stanu wyjątkowego po włamaniu (chyba) 13 latka do Pentagonu. To co jest u nas?
 • @leoparda
  Najpierw niech ujawnią powiązania ówczesnego właściciela spółki, która informatyzowała ZUS. Szwajcaria... A ostatnimi laty kapitalik skierował szeroką rzeką na wschód wyciskając inną spółkę jak cytrynkę, no może szybik naftowy. Ale to pewnie nie podpada pod tę ustawę. To przecież szczyt bezpieczeństwa państwowego. Spasiba.
 • Szanowni Państwo
  Proszę by osoby, które mają konta na FB poparły akcję i rozesłały zaproszenia do swoich znajomych. Bez znaczenia czy są lewicowi, prawicowi czy centowi.
 • @Łażący Łazarz: Czyli w sytuacji zagrożenia Salonu utratą władzy wystarczy znaleźć podstawę (choćby najgłupszą) do ogłoszenia st
  anu wyjatkowego i pozamiatane.”
  ===============================================

  Jeszcze nikomu nie udało się wynaleźć takiego stanu wyjątkowego (wojennego), który potrafiłby poradzić sobie z podziemnym upłynnianiem węgla.

  http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/290-produkcja-w%C4%99glowodor%C3%B3w-jak-polska-z-importera-w%C4%99glowodor%C3%B3w-stanie-si%C4%99-ich-eksporterem
 • @Mariovan
  Już to uczyniłem byłem.
 • @cyborg59
  To Łazarz taką fuszerkę odwalił :-)
 • @Antoni1
  Będziemy wszystkim dziadom, którzy wyciągają ręce aby zabrać nam wolność internatu patrzeć na ręce. W szczególności w Sejmie.
 • Autor
  Dzisiaj hakerzy weszli na serwery Senatu USA i stanu wyjątkowego nikt tam nie ogłosił. Z tej inicjatywy Bigosława wynika więc, że wystarczyłby jakiś atak hakerów lub cyberterrorystów (lepiej brzmi), nawet wyimaginowany (kto to sprawdzi), na sewer w Budzie Ruskiej i już pRezydent z bulem, ale jednak, stan wyjątkowy by wprowadził. I pozamiatane. To będzie gorsze niż stan wojenny w 1981 r., bo dojdzie do sprawnej eliminacji fizycznej niebezpiecznych wichrzycieli, faszystów, siewców nienawiści, pisiorów. A sk.......a Europa i oczywiście Rosja będą bić brawo Bronkowi i innym WSIokom. A my tu piszemy, pluszczymy o tym jakby tu wygrać z PiS wybory itd. A wróg ma w dupie gadki. Będzie krótka piłka.
 • @Antoni1
  Mają problem, bo ich wodzów wyprzedził pornoRychu i teraz sld rozdaje karteczki :))

  A tak poważnie to coś się święci bo i jedni i drudzy warczą na siebie.
 • Wielu z nas od lat ostrzega iż stawianie na internet skończy się naszą klęską w sytuacji krytycznej
  Trzeba się jak najszybciej zorganizować realnie w miastach, gminach, najlepiej w parafiach, przynajmniej można się spotkać pod kościołem jak za PRL, ale tym razem będzie gorzej niż za komuny, dużo gorzej.

  Stąd moja wizja ogólna Ruchu Jana Pawła II jest bardzo dobrym pomysłem, szkoda że ignorowanym poza może paroma osobami z NE, które mają własne wersje ten koncepcji. Taki ruch ma szansa, a nie ruch ŁŁ, ruch Opary, bo kto za Wami pójdzie? Zarząd, redakcja, admini NE? Więcej sojuszników? Oni pójdą za mocnym ruchem, będą wyczekiwać na rozwój sytuacji.

  Trzeba nam katolickiego ruchu, stwórzmy prawdziwe Pokolenie JPII któremu nie będzie straszne to co nam szykują ci dranie, zdrajcy, totaliści new world order na sowiecko-niemieckim żołdzie na dodatek. Chrześcijanie nawet ginąc na arenie z lwami modlili się, my też musimy być twardzi w ten sposób i przetrwamy w masach siłą całego Katolickiego Narodu Polskiego, oraz innych nurtów patriotycznych Narodu Polskiego, bo przecież nie wymagam od każdego żeby był wzorowym katolikiem, ale to musi być główny, niepodważalny, panujący nurt. Nie ma równoważności religii. Dla mnie nie ma.

  I teraz tak Panie Urbaś. Czy PiS z którym Pan tak zażarcie walczy jest głównym zagrożeniem dla wolności? Nie? Więc kto jest zagrożeniem? Bul sprawiający nam ból jak wcześniej Kwaśniewski, Wałęsa, Jaruzelski, Bierut? A skąd się wziął bul, kto przepycha te ustawy większością? PO? Zatem kto jest naszym wrogiem, a kto choćby taktycznym sojusznikiem? PiS.

  Zatem co robicie w pisowskim komitecie wyborczym obok PJN (PiS, najgorszy odłam lewicowych, totalnych renegatów) i Marka Jurka także zdrajcy, ale nurtu chrześcijańskiego, acz czy po Bożemu odeszli z PiS? A jakie poglądy na aborcję itd ma PJN? Hahahaaha

  Przykręcanie śruby trwa. Od września trzeba z nimi inaczej rozmawiać, a teraz... wakacje... i na to liczą, na spokój, czas na ultraszybkie spec ustawy. Bezpieka korzysta z długiego dnia.

  Teraz tak. Pisaliśmy jak ułatwiać tworzenie się struktur w realu, to wymaga PRAWDZIWEGO Ekranu Lokalnego, samorządowego, ewentualnie w postaci forum, można zakupić taki skrypt gotowy i nie cudować. To sprawa na JEDEN dzień roboty dla znawcy. Takie forum ma swoją blogosferkę także, nie zaszkodzi. Może posłużyć właśnie do komunikacji. Także są takie moduły jak chat rozbudowany, galeria, inne bajery, moduły. Można takie forum dać na nowy serwer, niestety trzeba nowe konto założyć użytkownika, ale czy to aż taki problem?

  Forum podzielone na kategorie wojewódzkie (zagranica też) i foldery powiatowe ziemskie. Gminy, miasta w postaci przyklejonych wątków offtop na stałe i dowolnie tworzonych, albo zaznaczanych jako ważne ogłoszenia. Ikonami zrobić to ładnie z herbami województw, powiatów, chyba nie zamuli, szybszy jest internet.

  To narzędzie kosztujące np 1000zł (na start) umożliwi zebranie np miliona Polaków terytorialnie. Teoretycznie. Wyłączając sieć nic władza nie wskóra. Będą już grupy w realu, będzie łączność pomiędzy nimi choćby kurierami, będzie łączność z PiS itd nawet ze Ściosem, którego też wyłączenie sieci zaboli. Mogą też zarekwirować wydania Gazety Polskiej jako faszystowskiej mowy nienawiści.

  Uważam że zagrożeniem nie jest wyłączenie sieci, ale metody służb, inwigilacja, prześladowanie także karne za każdą bzdurę, wpis. Nie wyjdziemy z więzień, sądów, aresztów, rewizje itd szukanie za co by tu jeszcze skazać opozycję. Tego nie ma nawet na Białorusi, pewnie tam będzie emigrować na uchodźstwo, bo UE nas nie uchroni. Do tego spis powszechny, rolny zaliczyłem z pytaniami tak dokładnymi że ocierającymi się o absurd. Za to nie było takich pytań jakie powinny być, np czy jesteś za utworzeniem gminnego targowiska rolnego, rzemiosła lokalnego i dla miejscowych firm? Tak - jestem za tym. Tymczasem słyszę w TVP jakiegoś buca w programie dla rolników, który marzy o tym żeby całkowicie zakończyć handel pod chmurką. Tak, niech wszystko wezmą korporacje, mocarze.

  Dlaczego tak łatwo zdławiono Solidarność w 1981? Centralna organizacja kierowana w dużej mierze przez... agenturę, brakło działaczy na dole. Kiedy ŁŁ złapią i wyślą na Kołymę na wczasy w kopalni, to reszta ruchu musi działać dalej. Tylko czy będzie taki ruch? Czy też takie drobiny jak ruch WiG? Ilu Was jest działaczy czynnych? Stu? Mniej?

  OLW zyska nowe hasła wolnościowe w tej sytuacji. To może przekonać młodzież, młodych wykształconych z dużych miast i małych wsi. Tylko że tych właśnie ludzi zaczarowali korwinowcy też.

  http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=7288
  Projekt owej ustawy w PDF.

  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli

  lub porządku publicznego,

  w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym

  lub działaniami w cyberprzestrzeni,

  które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.”;

  Raczej szykują nas stan wyjątkowy. "Tylko". Kiedy? Przed wyborami, czy jeśli je przegrają zaraz po nich? Przed wyborami, bo musi być 100% legal. I wyborów nie będzie, przełożą...
 • @Marek Kajdas
  Witam
  Jak Pan może się naocznie przekonać przesłanką naszego działania nie jest zoologiczna niechęć do osób, a sprzeciw co do konkretnych działań politycznych lub ich braku...
  Bez względu na umiejscowienie na scenie politycznej.
  Ponadto zaczęliśmy nie od rozpierduchy, a od poważnego nakreślenia co pozytywnego i konstruktywnego zrobić na przyszłość.
  http://ruchwig.pl/
  Pozdrawiam
 • @Marek Kajdas
  Witam
  Jak Pan może się naocznie przekonać przesłanką naszego działania nie jest zoologiczna niechęć do osób, a sprzeciw co do konkretnych działań politycznych lub ich braku...
  Bez względu na umiejscowienie na scenie politycznej.
  Ponadto zaczęliśmy nie od rozpierduchy, a od poważnego nakreślenia co pozytywnego i konstruktywnego zrobić w przyszłości.
  http://ruchwig.pl/
  Pozdrawiam
 • @Marek Kajdas
  Postaram się popchnąć fora, na razie co innego było i jeszcze jest priorytetem.
 • zaciskają petle na szyji społeczeństwa
  Dzisiejsze wydarzenia pokazują do czego to towarzystwo zmierza.Komorowski obezwładnia społeczeństwo projektem ustawy jak za najlepszych czasów komuny. Pod but społeczeństwo niech się boi. Komuch Kalisz stawia JK przed Trybunałem Stanu aby zdezorganizować PiS do wyborów. Parulski i Miller duszą śledztwo w sprawie katastrofy . Gotowi oskarżyć i zniszczyć prokuratora nadzorujacego śledztwo. ABW utajnia a być może niszczy dowody przesłane przez Amerykanów.
  To już otwarta wojna ze społeczeństwem, to prowokowanie do konfrontacji.
 • @Tomasz
  Macie moje poparcie. Wkrótce coś zmontuje. Pozdrawiam
 • Słusznie, mamy gdzieś, że ludzie teraz umierają z głodu i chorób
  protestujmy na okoliczość jakiegoś iluzorycznego stanu wojennego,

  w nieodgadnionej przyszłości,

  i co, poderwie to tych umierających?


  czy może tacy jak Ja mają to poprzeć?

  przepraszam, ale ze wstydu nie mogę,

  znaj proporcje, mocium Panie
 • @interesariusz
  To nieetyczne chwyty erystyczne. Proszę ich nie stosować. Przynajmniej tutaj.
 • @Tomasz Urbaś
  Tomasz Urbaś14.06.2011 19:08:21


  ach, nie tutaj

  internet ma być wolny, a ta strona to już nie

  http://interesariusz.nowyekran.pl/post/17627,panie-urbas-tytanik-tonie
 • @interesariusz
  Proszę nie stosować nieetycznych chwytów erystycznych.
 • @Tomasz Urbaś
  co ma do tego erystyka ?

  tu nie ma sporu

  tylko uwaga, że nie czas na ratowanie róż.
 • @zwyczajnie normalny
  Jesteś ślepy !

  Gdzie ja napisałem o trzecim świecie ?

  Ludzie umierają na mojej ulicy !

  Już robisz za niewolnika, jakiekolwiek twoje wołanie to wołanie na puszczy, a więc dano Ci złudne prawo do biadolenia.

  I zamiast biadolić w sprawach ważnych, milczysz, na protest Ci się zbiera dopiero wtedy, gdy mówią, że od jutra to milczenie będzie przymusowe.
 • @Tomasz Urbaś
  A mamy takich zdolnych młodych informatyków. Wygrywają międzynarodowe konkursy. Piszesz o informatyzacji ZUS. Czy w tym systemie jest dziura? O reszcie, o której piszesz nie słyszałam, może to mógłbyś rozwinąć? Dalej zastanawiając się nad tą sprawą nasuwają mi się takie pytania. Czy ta nowa sieć, o której czytałam niedawno nie jest bezpieczna (a miała czy już jest specjalna sieć komputerowa łącząca 3000 najważniejszych osób w naszym państwie). Czy wszystkie komputery w administracji samorządowej oraz centralnej są w jednej sieci (bo do tej pory sądziłam, że nie są)? Jaka jest gwarancja, że działanie młodego zdolnego pasjonata (hakera) nie zostanie zinterpretowane jako atak terrorystyczny? Co do ataku w cyberprzestrzeni ma przeciwdziałanie jemu w realu? Pytań nasuwa się więcej. Pzdr
 • @zwyczajnie normalny
  dać komuś miedziaka to jedno,

  a walczyć z systemem to drugie,

  wolę protestować w imię zachowania prawa do powszechnej opieki medycznej,

  niż w imię wolności do wołania na puszczy.
 • @leslaw ma leszka: za wszelką cenę chcą wygrać wybory
  Ta cena nie jest zbyt wygórowana. W większości już jest uiszczona.

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/17245,tegoroczne-jesienne-glosowanie-nadzieja-naiwnych
 • @zwyczajnie normalny
  to teraz napisz, ze PiS jest taki sam jak PO :-)
 • KOMOROWSKI W GOOGLE
  Proponuję wpisać w google hasło "komorowski to" tylko szybko!!!! bo niedługi i to ocenzurują
 • @zwyczajnie normalny
  ignorant.

  Przypominasz mi mojego znajomego. Chłopak wydawałoby się inteligentny (ty też się wydajesz), wykształcony (mam nadzieję, że Ty też coś tam skończyłeś) a rękami i nogami boi się przeanalizować tą całą POlitykę i pomyśleć o zakłamanych mendiach, fałszywych celebrytach i zakłamanych komentarzach dziennikarzy, poczytać coś innego niż np Wprost, obejrzeć coś innego niż TVN i Polsat. Tak ciężko ludziom inteligentnym włączyć myślenie. Poczytajcie ludzie Gazetę Polską, Nasz Dziennik, niezależną.pl, nie bójcie się posłuchać rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, porównać media mainstreamowe z mediami alternatywnymi.

  Zwyczajnie normalny, Ty może i coś tam czytasz ale nie rozumiesz. Słowem jesteś tak słaby jak PełO, którego (sam nie wiesz czy) nie krytykujesz i nie potępiasz ale też niby nie popierasz. Ciekawe czy na spotkania PiSowców też chodzisz tak jak byłeś w ergo arenie na PełO...

  Nieumiejętność znalezienia różnicy między PO a PiSem jest Twoim sporym problemem.

  Dla mnie zwyczajnie normalny jesteś zwykłym wykształciuchem*.

  *wykształciuch- osoba z dyplomem wyższej uczelni pozbawiona umiejętności analitycznych, która przyjmuje za prawdę wszystko co się podaje w szeroko dostępnych publikacjach, w przyjemny i łatwiejszy do zaakceptowania dla niej sposób. Osoba pozbawiona odruchu buntu przeciw niesprawiedliwości i odwagi, z marazmem intelektualnym Telewizyjny trol.
 • @zwyczajnie normalny
  Nie podam. Jakbyś czytał powyższy artykuł to byś wiedział. A Ty jak widać nie czytałeś....Masz klapki na oczach. Nie będę kontynuował tej dyskusji na tak niskim poziomie i przekonywał uparciuchów.

  Tutaj nie trzeba nic wyjaśniać. Ten kto myśli, ogląda tv i porównuje różne media, wie co myśleć. A nieprzekonanych nie będę przekonywał bo to walka z wiatrakami

  Coraz bardziej jestem pewien, że PiS jednak przegra te wybory. I bardzo dobrze. Jak wybuchnie w Polsce rewolucja, może zostanie wprowadzony stan wojenny do którego Bronek tak się przygotowuje to PiS będzie wśród sądzących a nie sądzonych. Gdyby PiS wygrał a Państwo Polskie by zbankrutowało niebawem to mendia i niezadowolona opinia publiczna potraktowałaby PiS tak samo jak bandytów z PO a to byłoby nie fair.
 • @Milton Ha
  Puerta del Sol... :-)
 • @carcajou
  "Postaram się popchnąć fora, na razie co innego było i jeszcze jest priorytetem."

  Byle z głową, kupcie najlepiej jutro gotowy system forum z wszelkimi bajerami najlepszy na rynku, a nie szarpcie się z jakimś sztukowaniem zupełnie od zera. To nie wyjdzie, jestem prawie na 100% tego pewien. Wbrew pozorom nie jest łatwo stworzyć bardzo dobre forum, masa ludzi pracuje od dekady nad kilkoma najbardziej popularnymi skryptami. Słynne było kiedyś phpbb mod Przemo. To mądry gość ten Przemo. Chyba da się zintegrować IBP forum (z dodatkami) czy podobne z portalem, nie znam się na tym, ale to zaawansowane fora i chyba taka opcja jest, pozostaje więc to ZSZYĆ żeby było cacy, jeden login, słowem bez zmian dla użytkowników, tylko nowe opcje w menu.

  Pamiętam koszmar pierwszego forum PiS... przecież to była dywersja jakaś i trwała LATAMI. Teraz także potężny PiS ma dwa portale społecznościowe i cóż z tego? Są prawie PUSTE, fora też, zwłaszcza przygasło na mypis.

  Domyślam się jakie macie priorytety, ale napiszcie żeby było jasne.

  Forum Tomasza Urbasia też było niezbyt udane :) Pradzieje. Taka dygresja. Cały ruch był wtedy w blogu na Onecie.
 • Jak to zrobią, narobią sobie wrogów w całej Polsce
  przede wszystkim we własnym elektoracie.
  Ludzie przeniosą się na skrzynki i tam dopiero zrobią skuteczne podziemie i partyzantkę.
 • @Marek Kajdas
  Marek Kajdas14.06.2011 23:03:29

  Tu nie masz racji,

  najlepiej byłoby wpleść forum w SG nE.

  A nie budować obok coś nawet najlepszego.

  Oczywiście Łażący zrobi coś dokładnie na odwrót,
  czyli badziewie obok.

  I tak jego polityka skończyła się tym, że nE jest merytorycznie gdzieś w pół drogi między salonem 404 a onetem.
 • @zwyczajnie normalny
  zwyczajnie normalny14.06.2011 23:10:01

  jeden komentarz wyżej.
 • @circ
  circ15.06.2011 02:20:02

  marzenie ściętej głowy,

  już nie raz próbowałem coś takiego zorganizować, co prawda w mikroskali, ale za to w żywotnych interesach, i co, klapa

  bo nasz kraj niestety czubkiem własnego nosa stoi.
 • @ALL
  WojtekCy pisze:
  "POsiedzenia sejmu
  95. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 28, 29, 30 czerwca, 1 lipca 2011 r.

  LIPIEC 2011
  13, 14, 15 lipca 2011 r. (środa-piątek)
  26, 27, 28, 29 lipca 2011 r. (wtorek-piątek)

  trzeba do tego czasu wysyłać wiadomości do wszystkich parlamentarzystów aby się opowiedzieli za wolnym, lub cenzurowanym Internetem. "

  Koniecznie ! Ale do posłów wszystkich opcji, zwłaszcza do PO !!!

  Pozdrawiam.
 • @zwyczajnie normalny
  Twój poziom inteligencji pozostawia wile do życzenia. Każdy, kto odrobinę myśli to wie o co mi chodzi z tymi różnicami. Jak czegoś nie masz podanego na tacy to sam do tego nie dojdziesz- typowy polski wyborca. Nic już Ci nie będę wyjaśniał.
 • @zwyczajnie normalny
  Dobra! Platforma zabija wolność słowa.

  Napiszę to co jest jasne dla każdego. PiS nie robił nic co ograniczałoby wolność słowa!!!!!! (o tym jest artykuł)O tym, że PiS nie przeciwdziała wolności słowa nie jest napisane dosłownie- to Twój rozum sam powinien wydedukować, dopowiedzieć sobie na podstawie przemyśleń do czytanego tekstu, do pewnych wniosków trzeba dojść samemu, samemu!
  Ba!!! Za czasów PiSu był festiwal wolności słowa! Każdy mógł pluć na Kaczyńskich i nadal można. Nieważne, że Lech był prezydentem a Jarosław premierem.

  Teraz załapałeś?

  Teraz powinieneś zapłakać nad swoimi umiejętnościami do wyciągania wniosków i oceny partii politycznych. Po prostu Twój umysł nie myśli samodzielnie.

  Teksty dla Ciebie trzeba pisać tak:

  Różnica między partiami: PO ogranicza wolność słowa a PiS nie, PiS nie promował i nie stosował cenzury a za PO cenzura i represje są na każdym kroku.

  Mamy dwa "patyczki". Jeden (PO) "idzie" do zbioru czerwonego a drugi (PiS) do zbioru białoczerwonego.

  Więcej z Toba nie będę polemizował. Pisz co chcesz.
 • Ta ustawka jest niezła i specyficzna... tak rozmyślam..
  1. przemysł wojenny - w ostatnim 5 - leciu USA sprzedało łącznie dobra za 96 miliardy dolarów – powiedział szef DSC, admirał William Landay.
  Podczas gdy obecny budżet obejmuje : 13 tysięcy zamówień z 165 krajów, których wartość opiewa na 327 miliardów dolarów.
  http://wolnemedia.net/wiadomosci-ze-swiata/kwitnie-eksport-broni-z-usa/

  2. Ile jest, lub za chwilę będzie "zadłużonych" krajów?

  3. Czy ktokolwiek chciał oddłużania w 1937 roku?
  4. Co nastąpiło potem?
  5. Po co jest ta ustawa i w ilu państwach ją już wdrożono.

  Tutaj lista 132 państw.
  http://acontrario.pl/viewtopic.php?f=13&t=1232

  Można też zerknąć na Libię - najmniej zadłużona? Rezerwy w złocie obojętne na ruchy dolara.
 • Długofalowo można jeszcze wziąć się za akcję
  opisaną o tu:
  http://fdo.nowyekran.pl/post/17731,akcja-ulotkowa
 • "Przedstawiciele zasiadający w Polskim Sejmie zgodnie głosują za ochroną Obywateli przed szkodliwością wolnego Internetu"
  http://blogmedia24.pl/node/46319

  To jako przypomnienie...
  Za wpisy o tym, że PiS zgodnie głosował za tą ustawą, zostałam najpierw jakoś tak nerwowo potraktowana na portalu blogmedia24 a później zablokowana.....A potem temat ucichł...
  Komu prawda się nie podobała???
  Nie mam złudzeń, ta "świeża" ustawa też zostanie poparta przez PIS a potem będą nam wmawiać, że nie czytali (sic!)
 • @Łażący Łazarz
  Wszystko ładnie ale dlaczego tak ważna notka nie jest wyeksponowana tak aby aż kłuła oczy tylko zjeżdża na sam dół???
 • @Antoni1
  proszę o jakieś namiary na siebie-mail np.
  pozdrawiam
 • @taba
  Nie można tego Antoniego1 jakoś zablokować?
 • @adriano85
  a dlaczego?
 • @taba
  poczytaj więcej jego komentarzy. To wywrotowiec.
 • @adriano85
  Wywrotowiec?
  To jemu pisać już nie wolno?
  Bo ma inne poglądy?
  Tu nie ma cenzury....na szczęście!
  Każdy może pisać co chce.
  Życzę wiecej tolerancji- takiej ogólnej.
 • @adriano85
  proponuję skupić się na tej kolejnej ochydnej próbie zamkniecia ust myślącym inaczej przez pRezydenta- tą ustawą.
 • @taba
  nie czytałeś. Poczytaj moje czasem a mnie zrozumiesz. Chociażby do tego artykułu, te wcześniejsze. Gdzie ja to słyszałem o tej tolerancji? O tolerancji mówią najmniej tolerancyjni
 • @adriano85
  czytałam....wszystkie....
  nadal przypominam o głównym temacie a nie rozmywaniu go bezpłodną polemiką o czyiś wpisach
 • @taba
  taka jak Twoja? ahaaaaa
 • Czyżby?
  Czyżby władza planowała wprowadzenie niebawem stanu wyjątkowego?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031