Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
76 postów 1593 komentarze

Tomasz Urbaś

Tomasz Urbaś - Przewodniczący Ruchu Wolność i Godność

Śmierć euro

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O istocie kryzysu finansowego w Europie. Dlaczego zaraza tak szybko się rozprzestrzenia? Co ukrywają przed narodami?

Na koniec czerwca 2011 r. podaż euro (M1) wynosiła 4,8 bln euro. Jedynie 820 mld euro z tej kwoty to gotówka wyemitowana przez Europejski Bank Centralny (banknoty) i narodowe banki centralne strefy euro (monety). Ponad 82 % euro zostało wyemitowanych przez banki komercyjne strefy euro jako pieniądz depozytowy poprzez kreowanie zobowiązań (m.in. udzielania kredytów, zakup obligacji).

Swoboda przepływu kapitału w zjednoczonej Europie ułatwiła powstanie istnej pajęczyny powiązań bankowych. Banki ochoczo przekroczyły granice i finansują przedsięwzięcia poza krajem siedziby. W szczególności nabywają obligacje zagraniczne, udzielają kredytów bankom zagranicznym oraz zagranicznemu sektorowi pozafinansowemu zwłaszcza w sytuacji powiązań własnościowych (akwizycje, prywatyzacja).

Zabójcza sieć
Zobowiązania podmiotów krajowych o łącznej wartości ponad 10 mld dolarów
wobec banków zagranicznych na dzień 30 czerwca 2011 r. (mld dolarów)

Zabójcza sieć

Źródło: Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Finansowe jądro Unii Europejskiej tworzą trzy kraje: Niemcy, Francja oraz Włochy. Zobowiązania podmiotów każdego z tych krajów wobec zagranicznych banków z pozostałych dwóch wymienionych krajów przekraczają 200 mld dolarów (z wyjątkiem zobowiązań podmiotów włoskich wobec banków niemieckich – 162 mld dolarów oraz podmiotów francuskich wobec banków włoskich na kwotę 49 mld dolarów). Rekordowe zobowiązania w strefie euro obciążają podmioty włoskie wobec banków z Francji – 413 mld dolarów.

Tylko nieco mniejsza pod względem wartości zobowiązań sieć wiąże jądro Unii z Belgią, Holandią i Luksemburgiem oraz Hiszpanią i Irlandią. Do krajów Beneluxu i Hiszpanii napłynęły przede wszystkim środki z banków francuskich i niemieckich. Do Irlandii z Niemiec (nie uwzględniamy pozostającej poza unią walutową Wielkiej Brytanii).

Obrzeża systemu tworzą m.in. dwa kraje z grupy PIIGS (dotkniętych kryzysem zadłużeniowym): Portugalia (zobowiązania wobec banków hiszpańskich, niemieckich i francuskich) i Grecja (zobowiązania wobec banków francuskich, niemieckich i portugalskich) oraz Austria (sfinansowana przez banki włoskie, niemieckie i francuskie).

Sieć wzajemnych powiązań spleciona przez europejskie banki skutkuje wrażliwością całego systemu na zaburzenie dowolnego elementu. Kłopoty gospodarcze sektora krajowego (np. nieruchomości w Hiszpanii, czy Irlandii, czy sektor publiczny w Grecji) obniżają wartość inwestycji banków nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Straty czy na kredytach hipotecznych, czy na obligacjach państwowych błyskawicznie infekują banki zagraniczne w reakcji łańcuchowej. Kłopoty banków to uderzenie w główną część systemu emisyjnego euro – emisję pieniądza depozytowego przez banki komercyjne poprzez kreowanie długu. Problem z utrzymaniem podaży pieniądza i zagrożenie deflacją akceleruje kryzys do wszystkich sektorów gospodarki.

Budowa i powiązania systemu bankowego w Unii Europejskiej to w istocie ukryta przed opinią publiczną przesłanka do tworzenia europejskiego superpaństwa. System emisyjny euro nie będzie bowiem prawidłowo działał, gdy w którymś z państw narodowych nastąpi załamanie w jakimś kredytowanym sektorze gospodarki, z sektorem publicznym włącznie. Takie załamanie uderza bowiem bezpośrednio w krajowe i zagraniczne banki finansujące. Oznacza to, że z punktu widzenia euroentuzjastów muszą oni objąć ponadnarodowym zarządem dotychczas narodową politykę gospodarczą i fiskalną (deficyt i dług publiczny) dla ochrony bankierów komercyjnych, w których ręce złożyli przywilej emisji większości euro.

Euroentuzjaści ścigają się z czasem. Do tej pory udawało się im ograniczyć infekcję z krajów peryferyjnych systemu (Irlandia, Portugalia, Hiszpania i Grecja) do jego jądra zasypując kłopoty emisją euro przez Europejski Bank Centralny oraz nacjonalizując straty banków kosztem podatników.

Jednak poprzez sieć wzajemnych powiązań w końcu zaburzenia przeniosły się do jądra systemu. Podwojenie odsetek (rentowności) obligacji włoskich oraz kłopoty Niemiec z uplasowaniem nowych emisji obligacji to nie przypadek. Kryzys zadłużeniowy zaczął rozwijać się we Włoszech i niczym wirus uderza w ściśle połączone mocnymi bankowymi więzami Niemcy i Francję.

Dalsze postępy infekcji oznaczają paraliż europejskiego systemu bankowego i upadek wielu banków niczym kostek domina. Destrukcję może spotęgować run na banki. Bez owijania w bawełnę Departament Skarbu USA doradza instytucjom amerykańskim do wycofania się z europejskich banków i rynku finansowego. Upadek banków to ograniczenie podaży euro, co prowadzi do deflacji i głębokiego kryzysu gospodarczego.

Politycy próbujący ratować kolegów bankierów dokapitalizowaniem poprzez zadłużenie podatników tylko odraczają wyrok. Wzrost zadłużenia publicznego prowadzi do kryzysu zadłużeniowego w sektorze publicznym i zwrotnie uderza w banki poprzez spadek cen obligacji państwowych szczególnie duży w przypadku niewypłacalność państwa.

Pozostaje drukowanie pieniędzy przez Europejski Bank Centralny. To efektywna metoda, ale skutkuje gwałtownym wzrostem podaży pieniądza gotówkowego i bazy monetarnej. W konsekwencji grozi wybuchem inflacji. Z tym zagrożeniem jeszcze można sobie poradzić (np. zwiększając rezerwy obowiązkowego banków, aby związać wstrzykniętą gotówkę i ograniczyć emisję pieniądza depozytowego). Gorsze są konsekwencje polityczne. Emisja gotówki przez EBC trafia do krajów, które wpadły w tarapaty, kosztem potrzeb monetarnych innych krajów strefy euro. W ten sposób premiuje się nierozważną politykę i hazard moralny. Polityczni utracjusze są nagradzani, a reszcie krajów grozi deflacja z niedostatku pieniądza i w konsekwencji kryzys.

Wszystkie oficjalne metody walki z kryzysem starannie omijają zasadniczy problem. Banki komercyjne okazały się niesolidne, a mimo to posiadają przywilej emisji większości pieniądza w gospodarce. Zakłamanie jest tak głębokie, że dla celów propagandowych nazwano je „za duże aby upaść” nie wyjaśniając, że problem leży w szantażu: upadek banku komercyjnego-zniszczenie elementu systemu emisji pieniądza-deflacja-kryzys. Problem można rozwiązać przywracając monopol emisyjny banku centralnego (system pełnych rezerw). Wówczas banki hazardziści mogłyby upaść. Nawet największe. Z korzyścią dla systemu gospodarczego, konkurencji, prawa i moralności. Bank centralny zapewni niezbędna dla obiegu ilość pieniądza, bez łaski i manipulacji bankierów komercyjnych.

Na rozwiązanie problemu na razie nie zanosi się. Zaraza z eurosystemu może zainfekować cały świat. Banki Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, czy Japonii również pozostają w związkach biznesowych z krajami, w których euro jest walutą. Niestety Polska nie jest wyjątkiem. Banki z Niemiec (liderzy wierzycieli z 65 mld dolarów), Włoch, Holandii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Portugalii i Austrii zainwestowały w polskie obligacje państwowe, banki i podmioty niefinansowe 259 mld dolarów. Gdy krach w eurostrefie zacznie pogłębiać się nie będzie zmiłuj się. Banki z zachodu zaczną ten kapitał wycofywać. W Polsce wyschnie rynek międzybankowy, padnie rynek obligacji i akcji, przedsiębiorstwa zaczną tracić płynność. Dostaniemy słony rachunek za euroentuzjazm.

W czasie polskiej prezydecji umiera euro, a na porządku dziennym staje pytanie o rozpad unii, nie tylko walutowej. Mimo to nie brakuje idiotów chcących skoczyć jak najszybciej i jak najgłębiej w eurobagno. Dość!
 

KOMENTARZE

 • Wszyscy udają , że Islandia nie istnieje . Dziwne – zniknęła i już.
  Pominięcie Islandii w tej układance może jest zasadne (kwoty) ale losy tej współczesnej Atlantydy wiele mogą nas nauczyć.

  Brakuje mi tu genialnego pomysłu Rostowskiego na kredyt dla Polski , który pozwolił na wzajemne zakupienie obligacji Islandzkich, za które Islandia kupiła obligacje Polskie na czym mamy zarobić 2 % . Taki plan ratunkowy, a media nie biją braw Rostowskiemu, milczą ?
 • @jax
  Islandia nie jest przedmiotem analizy właśnie z uwagi na kwoty.
 • @autor
  Moralne - nie moralne oni to zrobią. Albo wywołają wojnę.
 • ts
  A Po upadku stworzenie jednego banku światowego jako rozwiązanie problemu ? Takie rzeczy tylko w "teoriach spiskowych".
 • Swietna grafika wiecej warta niz 1000 slow.
  Uzyles okreslenia: "Ponad 82 % euro zostało wyemitowanych przez banki komercyjne strefy euro". Czy to znaczy, ze banki komercyjne (np. komercyjny bank x) maja prawo do emisji euro przy pomocy prywatnej drukarni... czy tez mowisz o zjawisku rubla tranzytowego :) ?

  Warto dodac, ze te zadluzenie w bankach zachodnich nieprawdopodobnie powiekszyl nierzad herr Tuska.
 • @fritz
  "Czy to znaczy, ze banki komercyjne (np. komercyjny bank x) maja prawo do emisji euro przy pomocy prywatnej drukarni..."

  Łatwiej :-) Udzielają kredytu np. hipotecznego np. 200 tys. Ta sama kwota pojawia się na Twoim rachunku bieżącym. W tym właśnie momencie powstał nowy pieniądz. Nie ma on pokrycia w gotówce, bo banki utrzymują rezerwy częściowe np. 3,5 % ogółu depozytów.

  Grafika - już w toku jej powstawania robiło się jaśniej :-) Drogi infekcji jak na dłoni.
 • @Tomasz Urbaś
  Do całości zoobrazowania finansowej sytuacji Polski brakuje jeszcze wykresu
  obrazującego obsługiwanie zadłużenia zagranicznego z budżetu
  (zaciąganie nowych kredytów na odsetki z odsetek) i poprzez obligacje
  oraz stan wewnętrznego zadłużenia państwa. No i czasowy wykres
  gigantycznego zadłużania Polski przez rząd Tuska przez ostatnie lata
  na tle wzrostu PKB - czyli jaka częśc zielonej wyspy jest i była topiona
  w długach i co Polakom z tego zostawało.
 • kum kum kum
  Ale na pierwszy rzut oka widać, że to kumkanie żab będzie bardzo bolesne. Jak oni mają po szybkim liczeniu ponad 1 bilion ekspozycji w innych krajach i aż 413 w Italii, to staną się chyba ropuchami. Jak Cezary Mech mówi że Francja może stracić aż 20% PKB - to już Peugeota chyba nie zobaczymy:))
 • @
  czyli, że to żadna Unia tylko robienie w balona słabszych, mniej kumatych państw, trzeba znać się na ekonomii aby nie dać się zrobić w balona...
  http://vrota.pl/category/Biznes/
  http://vrota.pl/category/Link-Room/
 • "ojro" to pikuś. Przepraszam - Pan Pikuś
  Dość to należałoby powiedzieć całemu "systemowi finansowemu" jaki dziś obowiązuje wraz z jego "współczesną ekonomią". Dopiero wówczas można mieć nadzieję że cokolwiek się zmieni na lepsze.
  Zatem Balcerowicze, Bernstajny i Sachcy popychane Vincentami , oraz inni "tfurcy" - do kosza. Arabowie to zrozumieli, Amerykanie do tego dojrzewają, tylko nam coś nie sporo by to dostrzec :(
 • @vrota.pl
  "czyli, że to żadna Unia"

  Unia Długów
 • Proszę posłuchać co na ten temat mówił WolgangSchäuble,
  minister Finansów Niemiec, a czego nie zauważyły żadne niemieckie media mainstrteamowe.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S53sVBt1pq8
 • SUPER-EURO, SUPER-PAŃSTWO, SUPER-NIEMCY
  Tomasz Urbaś:
  "...Budowa i powiązania systemu bankowego w Unii Europejskiej to w
  istocie ukryta przed opinią publiczną przesłanka do tworzenia europejskiego
  superpaństwa......"
  --------------------------------------------------------------

  Trzeba jednak dodać: "tworzenia europejskiego superpaństwa poprzez
  wzrost dominacji gospodarczej i politycznej Niemiec".
  Żadne z państw strefy Euro nie zyskało do tej pory tak wiele gospodarczo
  na wspólnej walucie co Niemcy. Państwa z gospodarkami o niższej

  konkurencyjności i niższej wydajności pracy niż Niemcy (południe Europy)
  zostało po prostu zalane produktami niemieckimi. Niemieckie banki
  oczywiście chętnie udzielały tym państwom kredytów mając nadwyżki
  wynikłe ze wzrostu niemieckiego PKB z jednej strony, z drugiej w pogonii

  za zyskiem, wspierane do tego niemiecką polityką nakręcania koniunktury
  w owych państwach tak aby potrzymać niemiecki eksport. To sprzężenie
  zwrotne zamieniło się w błędne, piekielne koło i zagraziło całej strefie
  Euro i samej gospodarce niemieckiej.
 • masony = Europejski Bank Centralny ?
  Koszerne globalizacją myśli i olewając nas, po wymianie na kasę eurokołchozu nie jeden bogacz zrobi z zachwytu zwis.Przerobili to już z marek na euro.
  Link do zgubnej globalizacji : ( Europejski Bank Centralny również )

  http://www.dlapolski.pl/11/23/przeslanie-do-ruchu-okupuj-wall-street/#comment-3307
 • @Tomasz Urbaś
  "Wszystkie oficjalne metody walki z kryzysem starannie omijają zasadniczy problem. Banki komercyjne okazały się niesolidne, a mimo to posiadają przywilej emisji większości pieniądza w gospodarce. Zakłamanie jest tak głębokie, że dla celów propagandowych nazwano je „za duże aby upaść” nie wyjaśniając, że problem leży w szantażu: upadek banku komercyjnego-zniszczenie elementu systemu emisji pieniądza-deflacja-kryzys. Problem można rozwiązać przywracając monopol emisyjny banku centralnego (system pełnych rezerw). Wówczas banki hazardziści mogłyby upaść. Nawet największe. Z korzyścią dla systemu gospodarczego, konkurencji, prawa i moralności. Bank centralny zapewni niezbędna dla obiegu ilość pieniądza, bez łaski i manipulacji bankierów komercyjnych.

  Na rozwiązanie problemu na razie nie zanosi się. Zaraza z eurosystemu może zainfekować cały świat. "

  Zatem zejdźmy na ziemię skoro nie możemy jako listek figowy opozycji zmienić niczego, nawet nie jesteśmy wstanie WYKREOWAĆ się jako poważna opozycja. Cóż się stało w tym roku? Takie byty jak wyrosły z haniebnego rozłamu w PiS... PJN po prostu ośmieszyły miliony patriotów, kanapy wieczne przemądrzałych debilowatych "polityków" o rozrośniętym ego, a może i pękatych teczkach jeżeli nie jakichś służb, to może organizacji, lóż, nwo.

  Zanim zmienimy Konstytucję RP z 1997 roku i miliardy ustaw, praw które narastają od czasów II RP (niektóre wciąż aktywne), to trzeba zupełnie innych działań realnych. Trzeba budować polską bankowość, wzmacniać kasy, wspierać banki spółdzielcze i blokować próby ich wciągania w system. Z drugiej strony mogłyby oba nurty polskiego rynku finansowego przejąć upadające sieci banków zagranicznych zazwyczaj z BANDYCKIEJ PRYWATYZACJI, ale za przysłowiową złotówkę i bez zadłużenia, w zamian za dokapitalizowanie, służenie Polsce. Żadnych wypływów zagranicę, żadnego wspierania korporacji itd skupowania toksyn rządowych. To ma wspierać zwykłych ludzi, polskie firmy, organizacje, samorządy.

  Sami załóżmy zakładową kasę bezodsetkową na NE. Spółka może nas zatrudnić, płacić od tekstów, odsłon i ściągać składkę na kasę choćby składka miała sięgać i 90% zarobionych sum miesięcznie. Celem będzie przecież kasa, a nie zarabianie na pisaniu co w przypadku 90% blogerów jest utopią, ale zadrwijmy z systemu działając zgodnie z prawem III RP. Utwórzmy... "przedsiębiorstwo" NE zatrudniające tysiące ludzi docelowo na umowy. To na rozgrzewkę. Później kasa SKOK-u, bank spółdzielczy i wreszcie komercyjny, ale z innymi celami niż typowa mafia. Bank non profit, czyli minimalizacja odsetek, marż, haraczy do poziomu wyznaczonego przez system i rentowność projektu.

  Nie musimy emerytowi pożyczać kasę na samochód i zdzierać z niego przez 10 lat ogromne pieniądze ponad sam kredyt. Podobnie przy hipotecznych. Taki bank wspierający przedsiębiorców, powstanie nowych firm, bank dla organizacji, to wspaniałe idee. Byle nie było nadmiernej komercyjności, tej PAZERNOŚCI do mamony. Na NE już za dużo reklam widzę, a pewnie z tym będzie coraz gorzej. Czy dla blogerów przynajmniej zadłużonych nie powinno być opcji "WYŁĄCZENIE REKLAM"? Zamiast pustej dziury to jakieś naturalne tło, albo informacje dla NAS użyteczne, polecane teksty, akcje itd

  Powinniśmy spróbować emitować własne zastępcze pieniądze, czy jakieś inne rozwiązania. Taki projekt jest potrzebny. Pieniądz wewnętrzny "nowoekranki" :) @nE jako waluta np do sklepiku NE, przecież tacy Solidarni2010 właśnie sklepik uruchomili. I taką walutą można płacić za teksty, odsłony.

  Stopniowo można projekt rozszerzać wraz filiami NE (tygodnik, redakcje regionalne) w terenie. Może barter wielostronny? Mamy od tego eksperta w Polsce, miał zacząć blogować na NE. Człowiek bardzo mądry w wielu kwestiach.
 • ?
  "Wchodząc do NATO zrezygnowaliśmy z jakiejś części suwerenności, wchodząc do Unii tak samo. Pytanie jest takie, czy możemy teraz oddać kawałek suwerenności w zamian za dobre zabezpieczenie finansów.
  Moim zdaniem jeśli te zabezpieczenia będą wiarygodne, powinniśmy to zrobić, po to, by państwo było bardziej silne i bezpieczne. By Polska niepodległości i zamożność była lepiej gwarantowana."

  I kto to pisze?
  http://jankepost.salon24.pl/368057,polska-w-europie-jakiej-zapraszam-do-debaty
 • @Tomasz Urbaś
  "Łatwiej :-) Udzielają kredytu np. hipotecznego np. 200 tys. Ta sama kwota pojawia się na Twoim rachunku bieżącym. W tym właśnie momencie powstał nowy pieniądz. Nie ma on pokrycia w gotówce, bo banki utrzymują rezerwy częściowe np. 3,5 % ogółu depozytów."

  A te 3.5% i "drobne" w kasie banku mogą być pożyczone od innego banku, a te wyemitowane z powietrza. Słowem cyrk. Cała ta kasa jednak nie krąży bezpośrednio u zwykłych ludzi, bo szlak trafił by już dawno system, musiałaby powstać wielka inflacja. Pieniądze są lokowane także w konkretne dobra narodowe, np przychodzi Kulczyk i kupuje fabrykę którą postawiono jeszcze przed 1939.

  Utrzymując deflację na dole u maluczkich miliardów ludzików cały system był względnie stabilny. Jednym kasy brakuje na chleb, inni palą nią w kominku, to się ładnie równoważy. Ładnie dla tych w tej zamożniejszej części ludzkości, im wyżej tym fajniej. Miliarderzy skupieni w mafię, sektę nwo wymyślają sobie różne pierdoły, a to jak wymordować "nadmiar" ludzi, czy "podludzi", a to jakieś inne fajne projekty. Katolicy wierzą że to opętani diabłem słudzy demonów i chyba mamy rację. W każdym razie jest to bardziej wiarygodne od innych wersji.

  Nie możemy rozwalić tego systemu, bo zanim powstałby nowy, to zdechniemy z głodu, zimna, chorób, wojen. Trzeba dokonać płynnej transformacji, stwórzmy choćby do testów obywatelskie państwo równoległe, potrzebny wielki solidaryzm, entuzjazm. Nie będzie łatwo namówić do tego egoistów, korwinowców itd

  WiG to ciekawy mały ruch, należało tworzyć jednak ruch-stowarzyszenie, a partia sobie ma działać nieco odsunięta od ruchu. Nie dacie rady rozszerzyć działalności na cały kraj, bo cóż właściwie robicie poza gadaniem, pracami teoretycznymi głównie Lidera? Jednak jest możliwość że WiG będzie w każdej gminie miał choćby po jednym człowieku, czy choćby dostęp do propagowania programu, wykładów.

  Trzeba nam wielkiego ruchu ruchów i w końcu weźmy się za to. Nie wystarczy zebrać trochę kanap i ogłosić: OTO POWSTAŁ RUCH, taaaaa... powstał jak komitet wyborczy Prawicy, nie zebraliście podpisów!!! Kompromitacja!!! Tak nie może być.

  Konwent Świętej Katarzyny kolejny? W każdym razie obok zjednoczenia i realnego dalej działania wspólnego, ścisłej współpracy istniejących organizacji, partii, to trzeba NOWYCH ZUPEŁNIE RUCHÓW. Polacy nie kupią zjednoczonych starych graczy (WiG stał się już stary hehehe) bez nowej wartości dodanej. Konieczne jest stworzenie frontu, jakby całej sceny politycznej gdzie Polacy znajdą właściwy dla siebie nurt z menu wyboru.

  To co p. Opara i p. Szeremietiew ogłasza, to nie wygląda na projekt frontu ruchu ruchów, ale na te właśnie cząstkowe własne nurty. Najpierw trzeba ram zewnętrznych. Opracujcie wreszcie koncepcję frontu ruchu ruchów obywatelskich i patriotycznych. Inaczej Ziobro wszystko przejmie, po czym będzie kolejna piękna katastrofa oczywiście "przypadkowa".

  Potrzebna jest też kuźnia nowych ruchów do tego frontu. Ludzie są rozproszeni, nie zawsze znajdą się odpowiedni liderzy. Przykładowo pomóżcie (to apel i do NE) stworzyć wreszcie w katolickim kraju porządny katolicko-patriotyczny ruch obywatelski, przecież to niebywałe żeby takiego ruchu politycznego (też) nie było w narodzie z 95% katolików ponoć. I taki ruch katolicki będzie ważnym elementem całego frontu obywatelskiego kreowanego nie tylko z NE.

  Pewnego dnia świat będzie funkcjonował bez pieniędzy i przepowiedział to sam Jezus Chrystus. Korwinowcy zaraz powiedzą że to socjalizm, ba komunizm ;) Mnie nie są potrzebne pieniądze, ale konkretne towary, usługi.
 • A banki angielskie.
  Ciekawe komu pożyczyły najwięcej?
 • @Tomasz Urbaś
  A czego można spodziewać się po Igorze Janke? Wyjątkowo oślizgła postać, niewątpliwie twarde jądro nwo. Od czasu do czasu nieco zwodzi, ale każdy dobry agent wpływu tak postępuje żeby się uwiarygodnić. Korzysta Salon24 z grantów UE? A to zobowiązuje przecież...

  Dobre wyjście to rozwiązanie UE i strefy euro. I wbrew temu co mówią niektórzy wprowadzenie racjonalnych w naszym interesie ceł, szczelnych granic, paszportów, kontroli granicznych. Poza tym autarkia finansowa, niewymienialny pieniądz krajowy, zakaz jego wywozu, emisja z NBP, pełna kontrola nad inflacją pieniężną, która wg mnie nie występuje w III RP od prawie już dwóch dekad. Są inne rodzaje inflacji, głównie tworzone przez państwo, zatem można ich postawić przed TS i osądzić.

  Kiedy świat jest chory, to po mieć pępowinę do niego bez żadnych filtrów? Zakażą nas jakbyśmy mało już mieli zmartwień. Mnie wymienialny złoty nie jest potrzebny i wkurwia mnie że worek owsa jest wart np 6 euro. Takim workiem może cała rodzina żywić się przez miesiąc i jest to zdrowsze od chemicznego chleba. A np gadżet w postaci jakieś komórki (!!!) wycenia się na np 600 euro, choć w masowej produkcji koszt wytworzenia to pewnie bliżej 6 euro bez większego (razy 2 czy 3) znaczenia co do modelu, poziomu komplikacji, nowinek.

  I biedocie wciska się reklamami takie drogie gadżety, produkty które spłacają latami wpadając w sidła windykatorów w końcu, komorników, albo bandytów choćby i legalnych po części. Jaki jest sens dwa pokolenia spłacać mieszkanie, dom? Wasze dziecko, wnuk i tak je zapewne straci.
 • Nowy Porządek Światowy
  28 listopada 2011 roku

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Sikorski.jpg

  ,,Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski złoży w dniach 28-29 listopada br. roboczą wizytę w Berlinie (…) .Szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Grecji wezmą także udział w konferencji zatytułowanej ,,Władza i odpowiedzialność. Rola Niemiec i Europy a nowy porządek świata" (,,Power and Responsibility. The Role of Germany and Europe in a New World Order”), zorganizowanej przez Fundację Koerbera”

  http://finanse.wp.pl/kat,7070,title,MSZ-wizyta-ministra-R-Sikorskiego-w-Berlinie-komunikat,wid,14026917,wiadomosc.html?ticaid=1d766

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  29 września 2011 roku

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętował 85-te urodziny doktoratem honorowym dla Hansa Dietricha Genschera, byłego ministra Republiki Federalnej Niemiec

  W swoim wykładzie Hans Dietrich Genscher powiedział:

  http://www.ue.poznan.pl/aktualnosci/xxiii-doctor-honoris-causa-uep/

  ,,Przyznaję, że jestem jednym z tych, którzy domagają się dla Unii Europejskiej – zwłaszcza dla strefy euro – wspólnej polityki gospodarczej, finansowej i pieniężnej (…)

  Będzie to m.in. oznaczać przekazanie nowych uprawnień instytucjom europejskim oraz poddanie tych instytucji nadzorowi ze strony Parlamentu Europejskiego (…)

  Podczas gdy dyskutujemy na temat powiększenia i ukończenia naszego europejskiego domu, wyłania się nowy porządek światowy, który po raz pierwszy można słusznie określić mianem globalnego”
 • @chimy
  "A banki angielskie.
  Ciekawe komu pożyczyły najwięcej?"

  Francja 292 mld dolarów
  Niemcy 184
  Irlandia 157
  Holandia 132
  Hiszpania 105
  Włochy 73
 • JANKE TO LEWICUJĄCY, UTOPIJNY MARZYCIEL
  Tomasz Urbaś :
  "Wchodząc do NATO zrezygnowaliśmy z jakiejś części
  suwerenności, wchodząc do Unii tak samo. Pytanie
  jest takie, czy możemy teraz oddać kawałek suwerenności
  w zamian za dobre zabezpieczenie finansów.
  Moim zdaniem jeśli te zabezpieczenia będą wiarygodne,
  powinniśmy to zrobić, po to, by państwo było bardziej
  silne i bezpieczne. By Polska niepodległości i
  zamożność była lepiej gwarantowana."
  I kto to pisze?
  http://jankepost.salon24.pl/368057,polska-w-europie-jakiej-zapraszam-do-debaty
  --------------------------------------------------------------
  Janke:
  "Uważam, że nie ma dziś innego wyjścia jak stworzenie
  żelaznych reguł, którymi chce się rządzić grupa
  państw decydujących się na bardziej ścisły sojusz.
  I nie może być to sojusz wąski. Musimy doń wciągnąć
  inne kraje Europy Środkowej, by nie być tam
  nieliczącym się kwiatkiem do kożucha."
  ---------------------------------------------------------------

  JANKE TO NIESTETY LEWAKUJĄCY NAIWNY ROMANTYK,
  KTÓREMU SIĘ MARZY - TAK JAK PRZYSŁOWIOWEJ ŚCIĘTEJ GŁOWIE-
  JAKIEŚ BAJKOWE "STWORZENIE ŻELAZNYCH REGUŁ".

  MACHINA INTEGRACJI NIEMIECKO-FRANCUSKO-ROSYJSKIEJ
  Z CICHCEM PODCZEPIONYM WÓZKIEM EU-ROPEJSKIM W KTÓRYM
  UPCHANA JEST PRZEZNACZONA NA STRACENIE POLSKA -

  RUSZYŁA I ALBO SIĘ UDA Z TEGO WÓZKA JAKIMŚ CUDEM
  WYSKOCZYĆ ALBO WKRÓTCE POLSKA PRZEMIENI SIĘ W
  KORYTARZ POMIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ.

  JANKOWE MARZENIA O ZMIANIE BIEGU PĘDZĄCEJ NA OŚLEP
  MACHINY TO NAIWNOŚĆ I UCIECZKA W ŚWIAT BAJEK.
 • Byłs Uni bez Euro było prosperity
  halo?
 • A agencje ratingowe?
  To z nimi trzeba zrobić porządek. Banda cwaniaków wystawiających dobre oceny gównianym papierom.

  Przecież wielkie interesy robi się "okrywając się" oceną wiarygodności - to tutaj jest zło!

  Pamiętacie jakie numery robili tzw. cynkciarze? Pod banknotem dolarowym ukryty był cały rulon "waryńskich", a frajer myślał, że kupuje 1000 USD.

  Cała sztuka polegała na szybkiej zamianie zwitków po odwróceniu uwagi delikwenta. Odpowiednikiem tej sztuki są dziś oceny ratingowe.

  Kto im pozwala jeszcze istnieć?
 • @simacs
  Podales nieprawdopobny wrecz link.

  Dwa punkty.

  1. Schäuble zwraca na to uwage, ze juz w preambel niemieckiej konstytucji celem Niemiec jest bycie "rownouprawnionym (sic!) czlonkiem zjednoczonej Europy" w zwiazku z tym mowienie o suwerennosci jest nonsensem.

  Problem polega na tym, "rownouprawniony" zalezy od tego w jaki sposob sa podejmowane decyzje. Od czasu traktatu lizabonskiego mechanism podejmowania decyzji jest faszystowski, unia zostala przeksztalcona w dyktature. A w tej dyktaturze Niemcy moga wiecej.. nie sa wiec "rownouprawnieni" tylko bardziej uprawnieni. Lamia swoja konstytucje.

  2. O ESM europejski stabilizujacy mechanizm... przeciez to jest ponad prawem stojaca struktura. Calkowicie bezkarna struktura wydajaca rozkazy calym panstwom Europy, co w tym video autorzy bardzo dobrze pokazuja cytujac odpowiednie paragrafy ustawy dotyczacej ESM. Cos takiego nazywa nacjonal-socjalistyczna dyktatura herrenrasse albo zydobolszewickim komiternem rzadzacym swiatem... tak czy siak jest to hitleryzm, ktorego kolor mozna sobie dowolnie wybrac: czerwony albo brazowy.
 • Panie Toamszu
  Dlaczego z tych zobowiązań podmiotów krajowych wyłączone są: zobowiązania podmiotów włoskich wobec banków niemieckich – 162 mld dolarów oraz podmiotów francuskich wobec banków włoskich na kwotę 49 mld dolarów?
 • @Awidyne
  One nie są wyłączone. Są w szczególności zobrazowane na diagramie. W artykule podkreśliłem tylko, że są mniejsze niż 200 mld dolarów (arbitralnie przyjęta granica bardzo dużej ekspozycji). Pozostałe zobowiązania wzajemne trójki z jądra Unii przekraczają 200 mld dolarów każde.
 • @autor
  Miałem pisać o Islandii ale ktoś mnie ubiegł :)
  Zobaczcie jak Islandczycy pokazali środkowy palec totalitarystom.
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=983%3Anajwiksza-tajemnica-medialna-xxi-wieku-islandia&catid=44%3Asensacje&Itemid=53
 • @all
  ten kryzys analizuje sie i przedstawia jako efekt nieodpowiedzialnych dzialan, a przeciez w konfrontacji z innymi wydarzeniami na arenie swiatowej, widac jak na dloni celowosc tych wszystkich zdarzen. jakze swietnie rymuje sie to z kryzysem lat 30tych, wykreowanym z mysla o wywolaniu wojny swiatowej. czy ktos jeszcze sie ludzi, ze tym razem idzie o cos innego? euro mialo wykonac swoje zadanie i pasc, co sie tez dzieje...
 • Jan Filip Libicki - co za kosmopolita !
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Jan_Libicki.jpg

  ,,Jeśli PO zdecyduje, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę europejską, to podniosę rękę za euro”

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/libicki-z-taka-sama-bezmyslnoscia-atakowano-ks-nat,2,4904598,wiadomosc.html
 • @Marek Kajdas 28.11.2011 12:34:55
  Podpisuję się obiema rękoma

  tyle, że właściciel nE tego nie proponował, tylko zadyma z jakimiś akcjami, których i tak do dzisiaj nie dostałem,

  pytanie, czy całą akcję z przedsiębiorstwem "autorzy nE" możemy zrobić nie oglądając się na właścicieli nE i na redakcję ?

  Teoretycznie wydaje się, że tak, tylko czy w praktyce nie wywali się ?

  To może ŁŁ by ten pomysł skomentował, poważnie skomentował ?
 • Islandia
  No to sypię się popiołem i podaję informacje o zaangażowaniu banków w Islandii:
  Niemcy 4,5 mld USD
  Stany Zjednoczone 1,4 mld USD
  Włochy 649 mln USD (uwaga milionów)
  Wielka Brytania 605 mln USD
  Szwajcaria 562 mln USD
  Francja 510 mln USD

  Islandia nie odgrywa większego znaczenia w układance bankowej w strefie euro, bo jest małym krajem. Ale postawa Islandczyków to wielka zmiana jakościowa. Zresztą podobnie jak na Węgrzech Orbana. Problem w tym, aby jak najszybciej wesprzeć takie postawy, bo inaczej zamordyści z UE zaduszą...
 • @Tomasz Urbaś 28.11.2011 11:25:22
  Jednak dobrze byłoby przedstawić sprawę czarno na białym,

  przedstawiając równania

  suma depozytów klientów banku = X

  rezerwy częściowe =

  ... itd
 • Panie Tomaszu 2
  A co może zrobić przeciętny Kowalski, aby zabezpieczyć się przed skutkami kryzysu?
  Bo Krzysztof Rybiński mówi że:"Za swoje pieniądze kupił dolary i ulokował je w banku Banku Gospodarstwa Krajowego. To państwowy bank, który nie ma prawie klientów indywidualnych dzięki czemu nie grozi mu, że ludzie rzucą się w panice wypłacać z niego pieniądze"

  A jak Pan to widzi i co by Pan zrobił gdyby mógł ulokować około 30-40 tys złotych? I gdzie by je Pan ulokował?
  z poważaniem
  Paweł Wajda
 • @Czartoryski
  "ten kryzys analizuje sie i przedstawia jako efekt nieodpowiedzialnych dzialan, a przeciez w konfrontacji z innymi wydarzeniami na arenie swiatowej, widac jak na dloni celowosc tych wszystkich zdarzen. jakze swietnie rymuje sie to z kryzysem lat 30tych, wykreowanym z mysla o wywolaniu wojny swiatowej. czy ktos jeszcze sie ludzi, ze tym razem idzie o cos innego? euro mialo wykonac swoje zadanie i pasc, co sie tez dzieje.."

  Że na końcu może być wojna pisałem w 2009 r. Wtedy to było science fiction...
  http://urbas.blog.onet.pl/O-naturze-Kryzysu,2,ID363823872,DA2009-02-09,n
 • @Marek Kajdas, interesariusz
  Niektóre działania dojrzewają, trzeba je przygotować, ich prezentacja publiczna to jeden z etapów, nieprzypadkowych.
  Będziecie zaskoczeni :-)
 • @interesariusz
  "Jednak dobrze byłoby przedstawić sprawę czarno na białym"

  Oczywiście, że można, ale artykuł byłby za długi. Polecam np. ten:
  http://ruchwig.pl/index.php/pl/program/analizy/3-wady-i-potrzeby-naszych-systemow-bankowych
  zresztą zalinkowany w komentowanym artykule.
 • @Awidyne
  "A jak Pan to widzi i co by Pan zrobił gdyby mógł ulokować około 30-40 tys złotych? I gdzie by je Pan ulokował?"

  Napiszę na ten temat :-) Nawet coś nieco większego.
 • @Tomasz Urbaś 28.11.2011 16:12:39
  oby jak najszybciej

  no i mam nadzieję, że pomysły zostały zweryfikowane,

  i przez fachowców

  i przez ...... dzieci, albo niepoprawnych, co to są w stanie zobaczyć to, czego fachowcy nie są w stanie
 • @Tomasz Urbaś
  Dlaczego miałby być długi,

  wszystko zależy od tego, jak bardzo się przyłożysz do objaśnienia,

  czy tłumaczyłeś cokolwiek dzieciom ?
 • @interesariusz
  "Dlaczego miałby być długi,"

  No dobrze.
  Nie długi.
  Dłuższy.
  :-)
 • @Tomasz Urbaś
  tylko szybko zanim zrobię coś głupiego:)
 • @interesariusz
  Ja dostałem :)
  Upomnij się.
 • @Tomasz Urbaś 16:21:22
  chmmmm,

  ponieważ na sprawie się nie znam,
  to mogę odegrać rolę dziecka,
  i tak wspólnymi siłami możemy stworzyć krótkie uzasadnienie,
  zrozumiałe dla każdego.
 • @Tomasz Urbaś
  o dzięki - a kiedy się można spodziewać tego artykułu?
 • @Marek Kajdas - Szkoda że T.Urbaś jest tylko tymczasowo po tej samej stronie barykady.
  Pan Urbaś nie jest katolikiem i nie jest ochrzczony - sam swego czasu eksponował tę swoją niepewną sytuację.
  Do kogo więc te wezwania o ruch katolicki ? No zdecydowanie nie tu .
  Czy w programie WiG jest jakiekolwiek odwołanie do Boga ?

  Co do poglądów twórców NE i WiG to one są całkowicie zbieżne i zupełnie liberalne. Zaznaczam , że apel owszem słuszny lecz posłany w siną dal.

  Nasze drogi z nimi będą się jeszcze dziwnie przeplatać o tyle o ile i jedni i drudzy traktują się /wzajemnie/ jako użyteczni idioci . Nic więcej z tego nie będzie. Liberałowie liczą na masę jaką stanowią niezadowoleni katole, a katole liczą na informacyjną i twórczą rolę „nawróconych” liberałów.

  Kłopot w tym że liberałowie NIE wymyślą NIC co ten system może rzeczywiście zmienić. Zawsze jednak stworzą podsystem, w którym będzie można się dogadać z obecnymi kacykami władzy i nie tylko…


  Gorzej , że ta przewodnia rola liberałów na czele ruchu katolickiego może się ziścić, w końcu Katolicy nauczyli się odruchowo zmierzać ku mniejszemu złu. Mniejsze zło to najgorsza formuła zła.

  Co jest między nami jednoznaczne ?

  Liberałom obce jest hasło

  Bóg Honor Ojczyzna !!!
 • @jax
  Rzeczywiście możemy się od Islandczyków nauczyć, ale czy chcemy?
  Nie jestem tylko pewien, czy w Islandii bankierzy kreują pieniądze, czy władza finansowa niezależna od bankierów i rządu Islandii?
  Pewnie to pierwsze? A jeśli tak, to NIE JEST TO DOBRY INTERES dla Islandczyków!!! Więcej na FORUM www.husarz33.fora.pl
 • A co na to minister Finansów Niemiec?
  O czym mówił 18 listopada 2011 roku minister Finansów Niemiec Wolfgang Schäuble na corocznym Kongresie Banku Europejskiego we Frankfurcie?
  Licznie obecni przedstawiciele mainstreamowych mediów tego wystąpienia jak się później okazało wcale nie zauważyły.

  A mówił tam między innymi o tym jak podaje „INFO KRIEGER NEWS”: Motto ekonomiczne tzw. szkoły chicagowskiej zakładało, że jedynie wolne, niekontrolowane rynki miały być jedynym warunkiem zapewnienia dobrobytu gospodarczego. Takie założenie nie pozostaje dłużej bezsporne (!), tak twierdzi Schäuble.
  Do tej pory jednak utrzymywano, iż kontrola rynków doprowadzi od zawalenia się świata. Rynki muszą być wolne, ażeby dobrobyt zapanował w całym świecie. A tu co mamy? Powrót do metod komunistycznych opartych gospodarce planowej.

  O kryzysie powiedział, że znajdujemy się w środku tego procesu, a właściwie to nie wiemy żadnego rozwiązania na problemy, które dopiero przyjdą.

  I najciekawsze. Od samego początku wątpiono, że wspólna waluta będzie mogła funkcjonować. (!) Tak mówi o tym Schäuble.
  Czy ktoś przed wprowadzeniem Euro o tym kiedykolwiek słyszał? Wręcz przeciwnie, przedstawiano ją jak zbawienie od wszelkich problemów, kłopotów związanych z wymianą dla udających się na wczasy itp.

  A tu naprawdę coś niebywałego. Sprawa suwerenności państw narodowych. Krytycy, którzy twierdzą, mówi Schäuble, że musi istnieć konkurencja między wszystkimi państwami narodowymi, wychodząc od monopolu regulacji , według której założenia muszą istnieć państwa narodowe. Tymczasem, twierdzi Schäuble, był to stary porządek świata dający podwaliny suwerenności, która w Europie, najpóźniej od ostatnich dwóch wojen światowych stała się absurdem. My w Niemczech, mówi dalej, nie byliśmy od 8 maja 1945 nigdy suwerenni. Dlatego próbuje się wprowadzić Gubernie na terenie Unii Europejskiej.

  Dalej mówi: Chciałbym Wym jasno powiedzieć, iż jesteśmy w stanie i będziemy w stanie w ciągu niespełna 24 miesięcy wprowadzić Unię filialną na terenie obecnej Euro-strefy.

  Mimo, że Trybunał Konstytucyjny Niemiec orzekł, że więcej Europy zaprowadzić się już nie da, chce on zarzucić niepodległość Niemiec.

  I wreszcie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Chodzi w nim o organ posiadający wszelkie kompetencje i uprawnienia, aby ingerować wszędzie tam, gdzie żądania ESM nie zostaną spełnione w przeciągu siedmiu dni. Nieodwołalnie i bezwarunkowo może ów organ każdego pociągać do odpowiedzialności i każdego zaskarżyć, przy czym sam ani jego urzędnicy nie mogą zostań zaskarżeni, korzystają z immunitetu sądowego.

  Czy nam wszystkim o taką Unię chodziło? Opowiedzieli się Polacy w referendum za przystąpieniem do takiej właśnie Unii?

  „Pesymistą jest ten, kto zbyt szybko mówi prawdę”,
  (Cyrano de Bergerac), tak podsumowuje wstąpienie Schäuble „INFO KRIEGER NEWS”.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S53sVBt1pq8
 • @Kazimierz J. Styrna
  Witaj !
  Nie musimy nikogo naśladować ale warto wiedzieć jak radzą sobie inni dzięki banksterom już zatopieni.
  Konstytucja jak widzę na ukończeniu ... zajrzę do niej po 24 grudnia
  Pozdrawiam.
 • @Tomasz Urbaś
  A cóż to jest dla grupy p. Opary założyć bank i wyłożyć te parenaście baniek euro na start? Groszaki. Oczywiście bank internetowy gdzie wsjo co może być byłoby za free, dla ludu NEonautów z bonusami ma się rozumieć. Z miejsca założę konto internetowe, jakiś ror. I równie szybko zlikwiduje w razie pojawiania się czegoś niemiłego. mBank można przegonić w pół roku i inne takie projekty, bo naszym celem mam nadzieję nie byłby wielki zysk (rentowność musi jednak być), ale swego rodzaju MISJA, usługa pożytku publicznego plus spajanie społecznościowe w kolejnym aspekcie.

  Przecież to murowany hit.

  Na dodatek ograniczenie lichwy, pazerności do minimum zrobi niesłychaną reklamę, będzie chodziło to lepiej niż w Banku Zbożowym genialnego Dyzmy ;) Zaś co do lokat, inwestycji to podejście z bankowości islamskiej po części, plus plus pakiet innych pomysłów. Pieniądz ma nie mnożyć się w sensie przebicia piramidą przychodów nad rozchodami, czy odsetkami z odsetek, ale z rozwoju konkretnego projektu dającego realny zysk po uruchomieniu, np można wspierać geotermię komercyjną, jakieś pożyteczne projekty z każdej sfery.

  Zaskoczony jestem NE, sądziłem iż to będzie mniejszy projekcik i jak podobne blogosferki zatrzyma się w rozwoju w sosie tych samych blogerów-komentatorów-poglądów, a tu widzę szanse na przegonienie realne Salonu24 i przyciągnięcie kolejnych blogerów potrafiących ciekawie pisać także stamtąd.
 • @Awidyne
  1/CHF
  2/Au.
  3/C2H5OH (95%)
  4/Sztucer (myśliwski oczywiście)
  do tego Biblia oczywiście.
 • @Awidyne
  Cwaniak Rybiński nie ulokuje sum większych od GWARANTOWANEGO zwrotu w razie draki, dywersyfikuje lokaty i z czego ten zwrot w razie plajty banków? Z bankowego funduszu gwarancyjnego? Nie wystarczyłoby ich kasy (za mało zbierają!) nawet na powiadomienie pocztą że właśnie straciliśmy wszystkie pieniądze. Pieniądze z lokat do określonej sumy (wielokrotnie podwyższanej) gwarantowane są... przez podatników, przez nas. System banków padnie i nas obciążą np 100 mld zł na wypłaty gwarantowanych depozytów! Skąd to rząd weźmie? Pożyczy zagranicą w obcej walucie, albo coś sprzeda, np Śląsk "Narodowi Śląskiemu" spod Berlina.

  40 tys zł pożyczyłbym na jakieś pięć lat z roczną karencją pod dobrym zabezpieczeniem np rolnikowi mającemu łeb na karku, który ma dobry pomysł na biznes czy wokół swojego rolnictwa, czy w innej materii, np na pozornie banalne (niewielkie koszty) wielkie pole biwakowe jeżeli ma świetny teren jak np u nas mają takie nad Wisłą, kanałem żeglownym pełnym ryb, obstawionym przez wędkarzy cały rok.

  Zysk byłby większy niż z każdej lokaty, każdych obligacji, ominąłby inwestora niejeden giełdowo-walutowy krach, a jaki pożytek, satysfakcja? Kto radzi inwestowanie w obce waluty, bezwartościowe papiery czy jakieś parszywe metale, błyskotki to nie jest nawet głupcem, ale szkodnikiem. Dzieła sztuki też aberracja, chyba że to coś naprawdę wyjątkowego, a nie bohomazy naćpańców, sztuka współczesna wywołuje u mnie zazwyczaj odruchy wymiotne, podobnie jak architektura, oczywiście wyjątki są.

  Aaaa mam. Przydałaby się fabryka amunicji przeciwpancernej, tzn wszystkie małe i średnie kalibry jakich używamy (działka 20-35mm) także docelowo), ale dedykowane do zastosowań przeciwpancernych, przeciwlotniczych, przeciwrakietowych - tu kwestia też zapalników. Lekkie pojazdy opancerzone jesteśmy wstanie przebić dobrą amunicją 12.7mm. Kiedy dojdzie do wojny i będziemy okupowani przez wielkie siły policji-żandarmerii-wojska, to na ogół będą w lekkich pojazdach... czy piszę zrozumiale??? Przykładowo ciężki jak czołg Rosomak wg mnie mimo to jest z tektury od góry i z tyłu w zwykłej pacyfistycznej wersji krajowej, a że Afgańczycy nie mają odpowiedniej broni, amunicji... to tylko chwalić Boga za CUD ocalenia dla naszych.

  Na trasie kolumny takich pojazdów z boku w zasadzce działko 23mm z dobrą amunicją zrobi z nich w minutę sitka, w każdym razie kolumna zostanie unieruchomiona. A z góry... to żal nawet pisać, przecież chodzi o ludzi. Są już prywatne firmy w zbrojeniówce, więc weźmy się za to - OBYWATELSKIE KONSORCJUM ZBROJENIOWE. Zacząć od amunicji, od pistoletów maszynowych z granatnikiem podwieszanym i przystosowaniem do nasadkowych, od lekkiej broni, granatów itd wyposażenia dla Obywatelskiej Obrony Terytorialnej. Na samym początku nawet akcesoria które nie wymagają zezwoleń, nadzoru MSW, MON, służb, policji. Chodzi o to żeby powstała firma, jak? Zrzuta społeczności NE :) i nie tylko plus 49% pakietu większych inwestorów.

  Fajny pomysł z tą obywatelską zbrojeniówką :) Dyrektor Romuald Szeremietiew byłby idealny.
 • @jax
  Z Tomaszem Urbasiem mimo kwestii religii łączy nas więcej niż z katolikami korwinowcami, czy tymi z PO. Myślę że trochę obrażasz więc Autora, sądzę iż jest patriotą na swój sposób. Myślę że NE wesprze i nasze poglądy katolicko-patriotyczne (i tu też są różne nurty), twierdzę to licząc na bezpośrednie odwołania się do p. Opary. Zobaczymy jak będzie.

  Rzecz w tym że dużo gadamy, ale nie zorganizowaliśmy się do tej pory, na co poszedł ten rok w NE? Cóż katolicy osiągnęli poza odsłonami tekstów o tematyce religijnej, czy cywilizacyjnej? To jest ważne, ale jako cel standardowy dalece nie wystarczy. Moja idea jest prosta, użyć konia do wjechania do polityki i dalej działać samodzielnie także. Inaczej będziemy zawsze dreptać w miejscu jak Marek Jurek, który miał Złoty Róg, ale ostał mu się jeno sznur... i nieoceniony pisożerca Marian Piłka ;)

  Może się mylę, może nie trzeba nam sojuszników i należy spokojnie działać samodzielnie. Póki co stawiam na sojusze i NE.
 • @Marek Kajdas
  Wpisy Pana Tomasza Urbasia obserwuję od pewnego czasu i muszę przyznać, że od kiedy skupił się na finansach to o wiele lepiej się je czyta.

  Nie obrażam i absolutnie nie mam takiego zamiaru !!! To bardzo ciekawa postać i ciekawie poszukująca jak na liberała oczywiście :)

  Fakty jakie podałem miały wyjaśnić milczenie Pana Tomasza Urbasia w kwestiach , które tu Pan poruszył.

  W swojej otwartej lecz przesadnie optymistycznej postawie nie chciał Pan poznać osoby , z którą chce Pan się hmm...wiązać :)

  Nie stawiam na nic i niczego nie oczekuję robię swoje bo w Bogu nadzieja i droga i tam moje zainteresowania i odpowiedzi.
 • TOMASZU - na litość Boską!
  Jak mogłeś napisać coś takiego??!!:

  {{ Upadek banków to ograniczenie podaży euro, co prowadzi do deflacji i głębokiego kryzysu gospodarczego. (...)
  Pozostaje drukowanie pieniędzy przez Europejski Bank Centralny. }}

  Przecież dokładnie ZAGRAŁEŚ w ich grę !!!!!!!!!!!!! Nie widzisz tego?

  Kreacja pieniądza przez BANKI komercyjne - mówiąc najkrócej - jest główną PRZYCZYNĄ KRYZYSU !!!
  To gwałt ekonomiczny na społeczeństwie - którego efektem jest to, że ponad 90% bogactwa jest już ICH WŁASNOŚCIĄ, którą nam łaskawie pożyczyli na procent.
  (3,5% rezerwa oznacza z grubsza, że tylko tyle ma całe społeczeństwo do podziału - a ONI mają na własność całą resztę, którą sobie wykreowali, "dodrukowali" - a teraz MY będziemy przez dziesięciolecia to DLA NICH wypracowywać w pocie czoła)

  Dodrukowanie pieniędzy przez EBC - to nic innego jak UNIEWINNIENIE GWAŁCICIELI - i jeszcze wypłata odszkodowania dla nich i zachęta do dalszych gwałtów !!!!!!

  http://freedom.nowyekran.pl/post/41916,zbiorowy-gwalt-ekonomiczny

  Kompletnie się pogubiłeś Tomaszu we wnioskach - błagam Cię - przemyśl to na spokojnie - bo swoim autorytetem uwiarygadniasz właśnie wszystkie bajki jakie wymyślili po to, żeby nas rżnąć i doić jak bydło ze wszystkiego co mamy (na razie mają "tylko" 90%) - teraz - a nawet w przyszłości - ONI JUŻ TO MAJĄ !!!!

  PS. Wróć Tomaszu do podstaw: Nie można stworzyć bogactwa przez drukowanie czy kreowanie pieniędzy - to zwykłe oszustwo - które w rzeczywistości oznacza przepływ prawdziwego bogactwa od zwykłych ludzi - to tych którzy kreują pieniądz.
  To tylko zmiana proporcji - wszyscy mamy coraz mniej - a banki mają coraz więcej.
  Ale całkowita ilość bogactwa się od tego nie zmienia - prawdziwe bogactwo można tylko WYPRACOWAĆ.

  Dlatego wszelkie działania, operacje finansowe i inne sztuczki, które pozwalają zarabiać na samym obrocie pieniędzmi (pieniądz rodzi pieniądz) - to zwykłe OSZUSTWO i OKRADANIE bliźnich.

  Nie ma dla nas ratunku - jeśli nawet tak dobrzy, uczciwi i wpływowi ludzie jak Ty nie zdają sobie z tego sprawy - nie dostrzegają tego prostego mechanizmu bezinwazyjnej grabieży.
 • @Freedom
  Akapit o drukowaniu pieniędzy przez EBC to przedstawienie i krytyka (!) pomysłu ekonomistów głównego nurtu.

  Mój pogląd na rozwiązanie problemu zarysowuję w następnym akapicie:

  "Wszystkie oficjalne metody walki z kryzysem starannie omijają zasadniczy problem. Banki komercyjne okazały się niesolidne, a mimo to posiadają przywilej emisji większości pieniądza w gospodarce. Zakłamanie jest tak głębokie, że dla celów propagandowych nazwano je „za duże aby upaść” nie wyjaśniając, że problem leży w szantażu: upadek banku komercyjnego-zniszczenie elementu systemu emisji pieniądza-deflacja-kryzys. Problem można rozwiązać przywracając monopol emisyjny banku centralnego (system pełnych rezerw). Wówczas banki hazardziści mogłyby upaść. Nawet największe. Z korzyścią dla systemu gospodarczego, konkurencji, prawa i moralności. Bank centralny zapewni niezbędna dla obiegu ilość pieniądza, bez łaski i manipulacji bankierów komercyjnych."
 • @jax
  Ja jestem w RuchWiG i jestem katolikiem.
  I nie tylko z urodzenia. Natomiast jako katolik, nie powinien Pan stygmatyzować jakiegokolwiek innego wyznania lub braku wyznania.
  Jedynym kryterium oceny powinny być czyny.
  Pytanie zasadnicze brzmi, cóż Pan takiego uczynił by móc sądzić innych nawet ich nie poznawszy?
 • @Marek Kajdas
  No świetne - tylko brakuje jeszcze trochę o lotnictwie tzn. chyba o An - 2 :))
 • @Mariovan
  Spokojnie :-)
  Wolność słowa.
  Kto chce ten znajdzie. Również o mojej wierze w Boga :-)
 • @Mariovan - rozumiem, że posłużyłem się kłamstwem ?
  Tak... tak ....czyny , ale uczyć się na błędach innych mam prawo ?

  Ateiści - lewactwo - czyny... pięknie.
  Masoneria - liberalizm - czyny ....taaaa

  Stygmatyzuję ( nowomowa ) celebrytów ( nowomowa) politycznych ( po staremu : )

  Coś tam może zrobiłem, a może niewiele ...A kto pyta ? Mariovan pyta jaxa? No to sobie pogadaliśmy.... i niech tak jeszcze zostanie.

  Poznawszy...oj poznawszy to co ów chciał w swojej szczerości opisać, a to co chciał zataić dopowiedzieli ludzie jemu nieprzyjaźni.

  Nic mi do nich i nic mi do liberalnych katolików : )

  Pogadamy gdy pojawię się na blogu Mariovana... kiedyś.

  Politycy ? Liberałowie ? Służby ? Banki ? Media ?

  Prawda nas wyzwoli !!!
 • @jax
  Niech Pan mi nie wkłada w usta słów których nie powiedziałem.
  Nie widzę, bym powiedział słowo kłamstwo, ani cieniem nie dałem podejrzeń, że mi o to chodziło.

  Po prostu jak na katolika, za jakiego chce Pan uchodzić, stanowczo za dużo w Panu nienawiści, do życia i ludzi.
  Może się Pan pojawiać na moim blogu, ja się dyskusji nie boję.
  Ale dyskutować trzeba umieć, a nie wydawać arbitralne sądy i dawać upust swoim ... mniejsza o to.
  W moim wpisie o nowym podziale politycznym jasno wyłożyłem swoje poglądy. Pan natomiast bardzo chce jątrzyć i skłócać ludzi. Paskudna postawa.
 • @Mariovan
  Pański tekst "Po prostu jak na katolika, za jakiego chce Pan uchodzić, stanowczo za dużo w Panu nienawiści, do życia i ludzi (...)Pan natomiast bardzo chce jątrzyć i skłócać ludzi. Paskudna postawa." - jakby żywcem skopiowany z pełnych miłości przemówień Tuska.

  Coś mi tu cuchnie kolejnym Bolkiem.....
 • @carpe diem
  Jasne i ... czym jeszcze? Czosnkiem?
 • @Mariovan / prosta ścieżka Masoneria - Liberalizm – Globalizm - NWO
  Piękny tekst mi tu Pan zaserwował niemal idealny do GW. Będzie z Pana polityk jak się patrzy. Lecz gdybym chciał takich treści to nie zaglądałbym do Urbasia lecz do Michnika.

  Serce rośnie gdy tylu katolików tak piękne współpracuje ze sobą ku chwale globalnej liberalnej wszechwładzy korporacyjnej.

  Zostaje nam zawsze ukochane zawołanie
  Bóg Honor Ojczyzna !!!

  Oby i Pan je w sercu zachował ot tak by oprzeć się o fundament gdy już Pan zasłabnie od słowotoku wszechogarniającej politycznej papki. A kiedyś tak się stanie to pewne.

  Pan Tomasz Urbaś i Bóg to zagadka Boga więc co ja niby mam o tym mówić.
  Pan Tomasz Urbaś i chrzest lub katolicyzm to zagadka dla ludzi , z którymi tą sprawą kiedyś się publicznie podzielił.

  Pozdrawiam
 • @jax
  Ciekaw jestem gdzie w programie Ruch WiG widzi Pan liberalizm :)
  Mogę prosić o konkrety? :)
  Bo na razie próbuje Pan nas szufladkować. Więc przejdźmy do konkretów.

  W sekrecie Panu zdradzę, że w teście o poglądach politycznych, jaki kiedyś wrzucił ŁŁ wyszło mi że jestem endekiem :)))
 • @jax
  Acha i jeszcze jedno może Pan wskazać w programie Ruchu WiG punkt który umożliwia cytuję: "Serce rośnie gdy tylu katolików tak piękne współpracuje ze sobą ku chwale globalnej liberalnej wszechwładzy korporacyjnej."

  Byłbym wdzięczny ;)
  Jeżeli Pan nie chce posługiwać się tu pięknymi słówkami to przejdźmy do konkretów.
  Karty na stół. Sprawdzam.
 • @Mariovan - bracie katolu proszę nie idź w tym kierunku
  Nie prowokuj proszę niepotrzebnej dla Pana i Twojego przyjaciela rozgrywki. Bardzo lubię sprytne kalkulacje Pan Tomasza Urbasia i moim celem nie jest dyskredytowanie ani Pana (przyjacielu) ani WiG jako Waszego wspólnego celu życiowego.

  Liberalna myśl JEST mi obca zaś ludzie mogą zmienić zdanie wszak liberałowie nie są krowami.
 • @jax
  Więc bracie Katolu proszę Cię nie rzucaj słów na wiatr i oskarżeń.
  To przejaw pychy i zgubne przeświadczenie o własnej nieomylności i słuszności swoich racji.
  A jesteśmy tylko ludźmi.
  Lepiej używajmy sformułowania wolnościowcy.
  Przypomnę mój tekst: http://4wladza.nowyekran.pl/post/37163,nowy-podzial-polityczny
  i tego podziału się trzymajmy.

  Serdeczności :)
 • @Mariovan - nie kuś ... gdyż nie posługuję się fałszem lecz faktami.
  Dobrze więc prześlę Tobie owe słowa Twojego lidera i Twoje również
  Zrobię to na PW byś miał pojecie, że nie atak jest moją intencją lecz właśnie postępowanie w prawdzie.

  Sam wówczas zobaczysz, że oszczędzam Tobie niepotrzebnej dyskusji ale mam prawo by takie poglądy głosić.

  Chyba , że chcesz tego tu i teraz ? Poczekam na odpowiedź jeszcze dwie godzinki . Przemyśl i dokonaj mądrego wyboru.

  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Mariovan poszukujący bracie katolu :)
  Poszło :) czy chcesz więcej czy ten skromny deserek wystarczy jako skromna wskazówka moich intencji wobec postawy atakującej Ciebie Pana Tomasza Urbasia i Twój Ruch.

  Nie atakuję Was z kilku powodów - to nie ten kierunek.

  Pozdrawiam w pokoju
 • @Marek Kajdas
  Jeśli chodzi o system alternatywnego pieniadza w równoległym państwie które proponujesz to mam juz pewien pomysł jak go zrealizować. Mysle tu czymś opartym o idee Bitcoina. Jest to waluta której emisja jest zrealizowana w zupelnie inny sposób, ale sam mechanizm rozliczen, przelewów. utrzymywania salda kont jest genialny i oparty o siec Peer2Peer. Oznacza to w skrócie siec w rodzaju kiedyś Kaaza, potem donkey, czy skype. Kazdy komputer jest jednoczesnie serwerem trzymającym informacje o kwotach, przelewach i saldach. W przypadku bitcoina emisja zajmują sie pokrętne algorytmy uruchamiane na tzw. koparkach czyli silnych komputerach liczacych niepotrzebne nikomu dzialania matematyczne. Tu trzeba by pomocy kogoś takiego jak p. Tomasz zeby opracować algorytm emisji pieniadza w zaleznosci od wzrostu PKB. Zapewnilo by to brak inflacji. Zeby bylo sprawiedliwe to kazdy obywatel tego "panstwa" brał by udział w tej emisji poprzez otrzymywanie swojego rodzaju renty za to ze jest obywatelem.
  Jestem za tym żeby to uruchomić w celu demonstracji niedowiarkom ze sie da, coś w rodzaju gry edukacyjnej opartej jednak o prawdziwy, coś wart pieniadz.
  Infrastruktura na analogii do juz działającego bitcoina jest praktycznie gotowa. trzeba tylko opracować te mechanizmy liczenia PKB i w związku z tym emisji pieniadza. Ktoś sie przyłacza do projektu?
 • pytanie o banki
  jeśli emisja wirtualnego pieniądza poprzez udzielanie kredytów jest tak prosta, to dlaczego firmy szukające środków na inwestycje nie zakładają "własnych" banków?
 • @Marek1
  Licencja.
  Wymogi kapitałowe.
  Limity koncentracji.
  Rezerwy obowiązkowe.
 • @Tomasz Urbaś
  co więc powstrzymuje przed założeniem np. "wspólnego" banku małych i średnich przedsiębiorstw?
  Kilka milionów euro na start rozłożone na parę tysięcy firm nie byłoby raczej problemem, a bardzo korzystne zasady udzielania finansowania na pewno przyciągnęłyby wielu.
  Wydaje się to niemal bajką ale pewnie coś musi stać na przeszkodzie jeśli takiego banku jeszcze nie ma.
 • @Marek1 - do czego taki podmiot ?
  A jaki sens tworzenia tego podmiotu skoro i on będzie posługiwał się wirtualnym pieniądzem, tym samym zasadom podlegał, skoro będzie samą obecnością wzmacniała system kreowania pieniądza w tej gospodarce.
  Przepisy bankowe są pod linijkę sitwy lichwiarskiej i "jeśli wlazłeś między wrony musisz krakać jak i one".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031